kwalifikacje

Drodzy klienci. Należy pamiętać, że nieposiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych (wykształcenia w zakresie systemów bezpieczeństwa) przez instalatora systemów alarmowych może doprowadzić do kosztownych niedogodności dla obu stron, w tym m.in. do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w przypadku włamania do Państwa posiadłości.
Firma MT7 Systems posiada solidne kwalifikacje do wdrażania i wykonywa zadań z zakresu elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Wśród nich możemy wymienić:

  • potwierdzone ministerialnie kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego | kod zawodu 541310,
  • wydaną przez Wojewódzkiego Komendanta Policji w Gorzowie Wlkp. Licencję Pracownika Zabezpieczenia Technicznego nr 0034259, potwierdzającą niekaralność,
  • dokonany przez Wojewódzkiego Komendanta Policji w Gorzowie Wlkp. wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego nr PZT-11767,
  • ukończony kurs Pracowników Zabezpieczenia Technicznego w zakresie projektowania, instalowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego | systemów alarmowych stopni 1-4 / klas SA1-SA4,
  • dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, co niewątpliwie pomaga w zrozumieniu specyfiki i problemów naszych klientów (zwłaszcza obsługiwanych firm) i pozwala dobrać rozwiązania dostosowane dokładnie do ich potrzeb,
  • dyplomy ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Gospodarka Nieruchomościami, specjalności: Wycena Nieruchomości i Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami, co z kolei pomaga w trafnym dostosowaniu rozwiązań m. in dla klientów indywidualnym, biorąc pod uwagę specyfikę posiadanej nieruchomości i zgromadzonego majątku,
  • autoryzacje do montażu systemów takich jak DSC, FIBARO, Satel, Jablotron, Risco, KaDe, Roger, AutoID, Revizoom, Vivotek, Inim i inne,
  • liczne szkolenia produktowe i systemowe w zakresie oferowanego asortymentu,
  • bogate doświadczenie zdobyte podczas dotychczasowych prac montażowych.

 

Wybrane dokumenty:

Obraz (5)wm

wpis na listę KPZTmo785wm

Obraz (9) 785wm

Obraz (7) 785wm

AutoID 785 wm

Fibrain 1130 wm

Revizoom 785 wm

Satel 785 wm

Obraz (2) 785wm

Obraz 785wm

Obraz (3) 785wm

jablotron 785wm

nuuvo wm 785

Obraz (10) 785wm

Obraz (4) 1131wm